De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Galand

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Paul Galand
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Paul Galand
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Paul Galand

Cumuleo