De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacqueline Galant

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jacqueline Galant
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jacqueline Galant

Cumuleo