De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Gauthier

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Marc Gauthier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Marc Gauthier

Cumuleo