De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mathieu Genard

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Mathieu Genard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Mathieu Genard

Cumuleo