De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Gilkinet

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Georges Gilkinet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Georges Gilkinet

Cumuleo