De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jeanine Wouters

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jeanine Wouters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jeanine Wouters

Cumuleo