De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Amet Gjanaj

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Amet Gjanaj
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Amet Gjanaj
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Amet Gjanaj

Cumuleo