De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eloi Glorieux

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Eloi Glorieux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Eloi Glorieux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Eloi Glorieux

Cumuleo