De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Godelaine

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Henri Godelaine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Henri Godelaine

Cumuleo