De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Godet

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Roger Godet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Roger Godet

Cumuleo