De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jenny Goossens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jenny Goossens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jenny Goossens

Cumuleo