De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludo Gouvaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Ludo Gouvaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Ludo Gouvaerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Ludo Gouvaerts

Cumuleo