De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Denis Grimberghs

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Denis Grimberghs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Denis Grimberghs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Denis Grimberghs

Cumuleo