De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Saban Gök

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Saban Gök
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Saban Gök

Cumuleo