De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rik Verhavert

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Rik Verhavert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Rik Verhavert

Cumuleo