De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Hellings

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Freddy Hellings
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Freddy Hellings

Cumuleo