De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kathleen Helsen

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Kathleen Helsen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Kathleen Helsen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Kathleen Helsen

Cumuleo