De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Arthur Hérin

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Arthur Hérin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Arthur Hérin

Cumuleo