De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Herscovici

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne Herscovici
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne Herscovici

Cumuleo