De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilde Holsbeeks

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Hilde Holsbeeks
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Hilde Holsbeeks

Cumuleo