De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel Hubau

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Karel Hubau
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Karel Hubau

Cumuleo