De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Huin

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Huin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Huin

Cumuleo