De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Husson

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Roger Husson
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Roger Husson
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Roger Husson

Cumuleo