De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Huveneers

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jacques Huveneers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jacques Huveneers

Cumuleo