De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eddy Huyghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Eddy Huyghe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Eddy Huyghe

Cumuleo