De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annelies Huys

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Annelies Huys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Annelies Huys

Cumuleo