De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine Jacques

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Martine Jacques
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Martine Jacques

Cumuleo