De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Theo Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Theo Janssens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Theo Janssens

Cumuleo