De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Jossens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Jossens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Jossens

Cumuleo