De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Keunen

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Frank Keunen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Frank Keunen

Cumuleo