De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine La Haye

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Martine La Haye
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Martine La Haye

Cumuleo