De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Lacave

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Didier Lacave
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Didier Lacave

Cumuleo