De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Lamalle

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Philippe Lamalle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Philippe Lamalle

Cumuleo