De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Lambert

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivier Lambert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivier Lambert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivier Lambert

Cumuleo