De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernadette Lambrechts

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Bernadette Lambrechts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Bernadette Lambrechts

Cumuleo