De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Lardinoit

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Lardinoit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Lardinoit

Cumuleo