De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Lasseaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Christian Lasseaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Christian Lasseaux

Cumuleo