De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geneviève Leclercq

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Geneviève Leclercq
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Geneviève Leclercq

Cumuleo