De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Lefort

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Lefort
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Lefort

Cumuleo