De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Legein

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Guy Legein
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Guy Legein
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Guy Legein

Cumuleo