De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Lelubre

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Alain Lelubre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Alain Lelubre

Cumuleo