De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gérard Lemaire

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Gérard Lemaire
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Gérard Lemaire

Cumuleo