De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Lemmens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Lemmens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Lemmens

Cumuleo