De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Libert

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Eric Libert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Eric Libert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Eric Libert

Cumuleo