De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurence Libert

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Laurence Libert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Laurence Libert

Cumuleo