De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Verstraete

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Robert Verstraete
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Robert Verstraete

Cumuleo