De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Steven Lippens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Steven Lippens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Steven Lippens

Cumuleo