De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Lombaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Véronique Lombaerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Véronique Lombaerts

Cumuleo