De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Lucas

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Guy Lucas
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Guy Lucas

Cumuleo