De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Charles Luperto

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Charles Luperto
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Charles Luperto

Cumuleo